.:: پکیج مقالات تحقیق پروژه و پایان نامه های رشته مهندسی عمران ::.
 

فهرست کتاب های عمرانی

  • ساعت: 22:11

بازدید : 781 مرتبه
تاریخ : 1390/02/28
1- طراحی سازه های بتن مسلح -شاپور طاحونی
2- پی سازی -دكتر علی فاخر
3- دینامیک سازها -آنیل چوبرا ترجمه مهندس طاحونی
4- طراحی ساختمان های فولادی، دکتر ابراهیم ثنایی،
5- جزوه بارگذاری و بتن دکتر زاهدی،
6- مکانیک خاک دکتر بهنیا،
7- طراحی سازه های فولادی-دکتر میرقادری-ازهاری
این کتاب در سه جلد می باشد که جلد سوم طراحی اتصالات می باشد.
8- کتاب تحلیل سازه ها از اردشیر اطیابی
9- تكنولوژی بتن - دكتر علی اكبر رمضانیان پور * دكتر محمد رضا شاه نظری =انتشارات آذرنگ
10- طراحی و كنترل مخلوط های بتن- علیرضا خالو =دانشگاه صنعتی شریف
11- زیرساختار،خواص و اجرای بتن ( تكنولوژی بتن پیشرفته )- دكتر رمضانیان پور* دكتر قدسی* دكتر گنجیان= دانشگاه صنعتی امیر كبیر( عالی)
12- تكنولوژی و طرح اختلاط بتن- دكتر داود مستوفی نژاد= صنعتی اصفهان( حجم كم و مفید)
13- آنالیز و طراحی سازهای بتن آرمه -دكتركی نیا= صنعتی اصفهان
14- سازهای بتن آرمه- دكتر مستوفی نژاد( 2 جلدی)=نشر اركان
15- راهنمای قالب بندی ساختمانهای بتن آرمه- دفتر توین و ترویج مقررات ملی ساختمان.
16- راهنمای جوش و اتصالات جوشی تهیه از: شاپور طاحونی
17- مهندسی زلزله - مبانی و كاربرد دكتر حسن مقدم - نشر فراهنگ
18- آنالیز و طراحی سازه‌های بلند تالیف استفورد اسمیت ترجمه: دكتر حسن حاجی كاظمی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
19- HANDBOOK of Seismic Design -F.NAEIM
20- Reinforcement Concrete Design and theory based on BS-C.Rey
21- Composite_structures_of_steel_and_concrete-_Volume_1__2nd_ed-R.Pjonsen
22- Lui__Y_-_Finite_Element_Methods_Lectures__Uni_of_Cincinnati_1998
23- Structural and Stress Analysis Butterworth Heinmann 1996
24- Dynamic of Structure-W.Clouph & Joseph Penzien
25- طراحی لرزه ای واکابایاشی - پژوهشگاه زلزله
26- تحلیل سازه ها، تالیف: شاپور طاحونی
27- مهندسی پل، تالیف: شاپور طاحونی
28- بارگذاری و سیستم های باربر -دكتر مستوفی نژاد= اركان دانش
29- درك رفتار سازه ها- دكتر محمود گلابچی=انتشارات دانشگاه تهران
30- Reinforced concrete:Mechanics & design 5th Edition (2008)
James K. Wight & Ja,es G. MacGregor
31- مصالح شناسی نوشته ی سیاوش کباری
32- طراحی سازه های فولادی 3 جلد - آرک مگردیچیان طراحی فولادی سالمون ترجمه دکتر فریدون ایرانی انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)
33- اصول مهندسی پی دكتر علیرضارهایی
34- زمین شناسی برای مهندسین دکتر حسین معماریان
35- مکانیک سیالات دکتر محمد صادق معیری
36- دینامیک دکتر ابراهیم واحدیان
37- مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه
38- هیدرولیک کانالهای باز اردشیر اطیابی
39- تحلیل سازه ها مجید بدیعی
40- نقشه کشی عمومی ساختمان مهندس نصرت اله حقایقی
41- قالب بندی ترجمه اردشیر اطیابی
42- مقاومت مصالح تالیف گییر و تیموشنکو ترجمه دکتر مجذوبی و دکتر نیلی انتشارات دانشگاه بو علی سینا
43- مجموعه کتابهای AISC Design Guide
44- The final Element Method :A practical course , G.R. Liu , S.S. Quek
45- intermediate structural analysis, Wang
46- moment distribution, Gere
47- اصول هیدرولوژی مهندسی، امین علیزاده
48-صفحات زیر ستون-گروه مهندسی بهسا
49-گود برداری وایمن سازی-مهندسان مشاور اینتر کان
50-آموزش کاربردی محاسبات ساختمان-محمد رضا طبا طبایی
51-شگردهای پیمانکاران-حسن کامکار راد
52-توصیه هایی برای طراحی اتصالات در سازه های بتن آرمه-مجید رضا نقیه
53- نشریه 55
54-طرح هندسی راه، دکتر حمید بهبهانی
55- طرح و محاسبه قابهای شیب دار-مهندس محمد جعفر کرمی
56- بارگذاری تالیف مهندس اسعدی
57-مسائلی از بارگذاری تالیف مهندس محمدی
58-تحلیل سازه 1 تالیف دکتر پژند
59-تحلیل سازه 2 تالیف دکتر پژند
60-راهنمای جوش و اتصالات جوشی انتشارات دفتر تدوین مقررات ملی
61-سازه های فولادی تالیف دکتر صادق آذر
62-بتن و فولاد تالیف مهندس مشکسار(این کتاب برای عزیزان مشغول به کار اجرا فوق العاده است)
64-بارگذاری تالیف دکتر علی خیرالدین


برچسب‌ها: بازدید, 781 مرتبه تاریخ, 1390, 02, 28 1, طراحی سازه های بتن مسلح, شاپور طاحونی 2, پی سازی, دكتر علی فاخر 3, دینامیک سازها, آنیل چوبرا ترجمه مهندس طاحونی 4, طراحی ساختمان های فولادی, دکتر ابراهیم ثنایی

  • نوشته :
  • تاریخ:دوشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۰